خط مشی شرکت

 

اقلیم ایران زمین از روزگاران کهن مورد توجه اقوام مختلف بوده است. منشور تمدنی اصیل که در قلب تاریخ نهفته و تمدنهای مختلف دنیا را از جهات مختلف از جمله زبان، مذهب و آداب و رسوم تحت تاثیر قرار داده است و این تاثیر تا جایی بود که حتی شیوه کار، صنعت و تکنولوژی آن روز، آنان را دست خوش تغییرات فراوانی کرد و به عبارت دیگر ایران زمین ما، نقش بزرگی در اصلاحات تمدنی دنیا دارد و در این میان جاده ابریشم که خود پیشینه تجارت و داد و ستد مردمان مختلف دنیا بخصوص مرمان آریایی نژاد را در پستوی ذهن تاریخ ثبت کرده است با عبور از سرزمین ایران به این صادرات تمدنی، کمک شایانی کرده است و امروز هنوز آهنگ آبادانی و سازندگی در جای جای این کشور پهناور به گوش می رسد.

اینک عرضه می­کنیم گوشه ای از خدمت به ایران عزیزمان و از خداوند منان طلب توفیق می­کنیم برای همه کسانی که گوشه ای از کشور را آباد می­کنند تا زنگ سازندگی و آبادانی خاموش نشود.

در پی این تعهد عظیم در پيشگاه خداوند متعال، با خود عهد مي‌بندیم كه همه روزه و در تمام ساعات با ظاهري آراسته و در محيطي منظم و در نهايت نظم و ادب و احترام با برخوردي نيك و پسنديده، با ارباب رجوع و همكاران تعامل برقرار نموده و در كوتاهترين زمان ممكن امور محوله را دركمال صداقت و رعايت انصاف به انجام رسانيده و درصورت برآورده نشدن خواست ارباب رجوع، توضيحات كافي را براي روشن شدن ذهن آنان ارائه نمايم و در راستاي اهداف متعالي سازمان و كشور، خود را مقيد به اجراي رسالت، اصول و منشور ذيل دانسته و به آن پايبند باشم.

 

ما كاركنان شركت ارشان تجهیز گستر با ايمان به اراده خالق هستي و درجهت حفظ منافع ملي و سازماني و رضايتمندي مشتريان كه سرمايه واقعي ما هستند، به رعايت اصول ذيل معتقديم:

  •   رعايت شئونات و ارزشهاي انسانی را در محيط كار سر لوحه فعاليت‌هاي سازماني خود قرار مي‌دهيم.
  •   ما بر اين باوريم كه مشتريان، سرمايه‌هاي واقعي شرکت بوده، شخصيت و جايگاه ايشان در فرايند ارتباطات متقابل محفوظ مي‌ماند.
  •   انجام امور مراجعان را در كوتاهترين زمان ممكن ضروري دانسته و كوشش خواهيم نمود از اتلاف وقت آنان خودداري نماييم.
  •   دريافت هر گونه انتقاد، نظر و پيشنهاد از سوي ذينفعان را ارج نهاده و از آن به عنوان زمينه‌ساز رشد و ارتقاء خدمات استفاده مي‌نماييم.
  •   پرهيز از شايعه‌سازي، تهمت، غيبت و خبر چيني و هر اقدامي كه صميميت و اعتماد همكاران را تضعيف نمايد را در فرهنگ شرکت جاري مي‌سازيم.
  •   رازداري و خودداري از افشاي اسناد و مدارك محرمانه و اسرار و اطلاعات مشتريان را از اهم وظايف خود دانسته و به آن پايبنديم.
  •   درك و استفاده صحيح از اختيارات و قدرت سازماني را در كليه سطوح سازمان اجرا مي‌نماييم.
  •   همواره براي رشد و تعالي شرکت به دنبال ارائه پيشنهادهاي سازنده هستيم.
  •   در انجام كار تيمي و گروهي و اجراي بهبود كيفيت مانند نظام آراستگي همراه با ساير كاركنان پيش‌قدم بوده و اجراي مفاد آن را به عنوان رفتار ثابت و عادي روزانه خود نهادينه مي‌كنيم.
  •   ما كاركنان شركت ارشان تجهیز گستر ارتقاء و توسعه تجربه و دانش سازمانی را به عنوان سرمایه شرکت و به اشتراک گذاشتن آن با همکاران، مشاوران، پیمانکاران و کلیه ذینفعان در چارچوب ضوابط را از وظايف خود دانسته و در راستاي افزايش آن تلاش مينماييم.