معرفی شرکت

اقلیم ایران زمین از روزگاران کهن مورد توجه اقوام مختلف بوده، که تاثیر بزرگی در اصلاحات تمدنی دنیا داشته است.و این تاثیر تا جایی بود که حتی شیوه کار، صنعت و تکنولوژی آن روز، آنان را دست خوش تغییرات فراوانی کرد برای مثال: جاده ابریشم که پیشینه تجارت و داد و ستد کشورهای مختلف دنیابوده، با عبور از سرزمین ایران غلاوه بر تجارت به صادرات تمدنی نیز کمک شایانی کرده است و باعث شده هنوز هم آهنگ آبادانی و سازندگی در جای جای این کشور پهناور به گوش برسد.در همین راستا ما كاركنان شركت ارشان تجهیز گسترکیا آسا (ATG) با ايمان به اراده خالق هستي درجهت سازندگی و آبادانی کشور، حفظ منافع ملي و سازماني و رضايتمندي مشتريان كه سرمايه واقعي ما هستند، به رعايت اصول ذيل خود را ملزم میدانیم:

در پيشگاه خداوند متعال، با خود عهد مي‌بندیم كه همه روزه و در تمام ساعات با ظاهري آراسته و در محيطي منظم و در نهايت نظم و ادب و احترام با برخوردي نيك و پسنديده، با ارباب رجوع و همكاران تعامل برقرار نموده و در كوتاهترين زمان ممكن امور محوله را دركمال صداقت و رعايت انصاف به انجام رسانيده و درصورت برآورده نشدن خواست مشتریان عزیز، توضيحات كافي را براي روشن شدن ذهن آنان ارائه نمايیم

 •   رعايت شئونات و ارزشهاي انسانی را در محيط كار سر لوحه فعاليت‌هاي سازماني خود قرار مي‌دهيم.
 •   ما بر اين باوريم كه مشتريان، سرمايه‌هاي واقعي شرکت هستند، شخصيت و جايگاه ايشان در فرايند ارتباطات متقابل محفوظ مي‌ماند.
 •   انجام امور مراجعان را در كوتاهترين زمان ممكن ضروري دانسته و كوشش خواهيم نمود از اتلاف وقت آنان جلوگیری نماييم.
 •   دريافت هر گونه انتقاد، نظر و پيشنهاد از سوي ذينفعان را ارج نهاده و از آن به عنوان زمينه‌ساز رشد و ارتقاء خدمات استفاده مي‌نماييم.
 •   پرهيز از شايعه‌سازي، تهمت، غيبت و خبر چيني و هر اقدامي كه صميميت و اعتماد همكاران را تضعيف نمايد را در فرهنگ شرکت جاري مي‌سازيم.
 •   رازداري و خودداري از افشاي اسناد و مدارك محرمانه و اسرار و اطلاعات مشتريان را از اهم وظايف خود دانسته و به آن پايبنديم.
 •   درك و استفاده صحيح از اختيارات و قدرت سازماني را در كليه سطوح شرکت  اجرا مي‌نماييم.
 •   همواره براي رشد و تعالي شرکت به دنبال ارائه پيشنهادهاي سازنده هستيم.
 •   در انجام كار تيمي و گروهي و اجراي بهبود كيفيت همراه با ساير كاركنان پيش‌قدم بوده و اجراي مفاد آن را به عنوان رفتار ثابت و عادي روزانه خود نهادينه مي‌كنيم.
 •  
 •   ما كاركنان شركت ATG، ارتقاء و توسعه تجربه و دانش سازمانی را به عنوان سرمایه شرکت و به اشتراک گذاشتن آن با همکاران، مشاوران، پیمانکاران و کلیه ذینفعان در چارچوب ضوابط را از وظايف خود دانسته و در راستاي افزايش آن تلاش مينماييم.